درباره ما

شرکت نانو آلتين کربن با هدف توليد ارزان قيمت مشتقات گرافن در پارک علم و فناوري گيلان فعاليت خود را در سال 96 آغاز نمود و موفق به کسب گواهي هاي نانو مقياس از ستاد توسعه فناوري هاي نانو و مجوز دانش بنياني از کارگروه ارزيابي شرکت هاي دانش بنيان در سال 97 شد.